TỐI ƯU VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Đọc vị nhân sự của bạn dựa trên công cụ DISC.
Thiết lập công thức và các bước lựa chọn đối tác làm cùng.

Xây dựng quy trình – bảng mô tả công việc – checklist hàng ngày – bộ quy tắc ứng xử.
Xây dựng cơ cấu lương – khen thưởng và xử phạt.

Đặng Ngọc Anh

Đánh giá

Tên của bạn
Email
Số điện thoại
Số học viên tham gia
Ghi chú

Đọc vị nhân sự dựa trên công cụ DISC
Xây dựng dựng cơ cấu lương, khen thưởng và xử phạt
Tối ưu hóa nhân sự, cải tiến liên tục giảm lãng phí thất thoát
Thiết lập công thức và các bước lựa chọn đối tác
Tuyển dụng, đào tạo và sa thải nhân sự
Xây dựng bộ quản trị rủi ro, xử lý sự cố
Xây dựng quy trình bảng mô tả công việc checklist hàng ngày và bộ quy tắc ứng xử
Thiết lập KPI cho từng bộ phận để đo lường hiệu quả công việc
Tối ưu ít nhất 20% chi phí và tăng 20-30% lợi nhuận bằng các kiến thức thực thực chiến đang áp dụng trong các mô hình kinh kinh doanh hiện tại

Thông tin giảng viên

Đặng Ngọc Anh

Giảng viên: Đặng Ngọc Anh

CEO&Founder Bánh chưng Bà Kiều
CEO&Founder Vịt quay Tô Thị
CEO&Founder ChangHi Dessert
Tên của bạn
Email
Số điện thoại
Số học viên tham gia
Ghi chú
0986 365 886
zalo icon