THANH MÙI

THANH MÙI

3 năm kinh nghiệm thực chiến hỗ trợ 24/7."}" data-sheets-userformat="{"2":9149,"3":{"1":0},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0,"16":12}">Chuyên gia đào tạo livestream thực chiến, có trên 5 năm kinh nghiệm kinh doanh thực chiến và 3 năm đào tạo trong lĩnh vực livestream cho hơn 10.000 chiến binh, hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp cả nước.
Cùng đội ngũ Support > 3 năm kinh nghiệm thực chiến hỗ trợ 24/7.

Chia sẻ :

0986 365 886
zalo icon